HAFİF VURUŞLAR VE GÖLGE OYUNLARI…

Bu sayımızda amacımız minimal çizgilerdeki yalın, sade mekanlara nasıl doğal yolla hareket sağlarız sorusuna yanıt vermek. Revançta olabilir canlı, cıvıl cıvıl mekanlardaki hareketliliğ, en fazla ofislerde hatta evlerimizde bir türlü vazgeçemediğimiz minimal çizgilere taşımak …
Son günlerde canlı cıvıl cıvıl mekanlar revaçta ise de bu sayımızda minimal çizgilerdeki mekanlara yer verdik.Minimal çizgilerin en fazla kullanıldığı mekanlar,ofisler. Nedenine gelince yalın, sade çizgilerdeki mekanlar ,insanları yormadığı, çalışmalarına zemin hazırladığı için ofislerde genellikle minimal çizgiler kullanılıyor. Ayrıca minimal çizgilerdeki bu mekanlara yapacağınız hafif vuruşlarla ve gölge oyunları ile hareket getirebilirsiniz…Çünkü yalın çizgiler insanı dinlendirebildiği gibi sıkabilir de. Hafif vuruşlar derken neyi kastettiğimize gelince …Geometrik desenlerin hakim olduğu resimlerin yanısıra, bazı mobilyaların renklendirmesi olabilir.

bir

birrr

birrrrrrrr

333333333333

ikiiğğğ

ikiiiiiii

ikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ücc

üçsss

Bu yazımızda sizler için iki örnek mekan seçtik. Örneklerden biri Mutlu&Öngören Hukuk Bürosu diğeri ise 60-70 li yılların çizgilerini taşıyan minimal çizgilerde bir örnek ev. Mutlu&Öngören Hukuk bürosunda da gördüğünüz gibi minimal çizgilerdeki bu hukuk bürosunda hareket ,gölge oyunları ile ve zaman zaman duvarda kullanılan Burhan Doğançay’ın, Şahin Paksoy’un soyut resimleriyle sağlanmış…Işık gölge oyunlarının dekorasyonundaki etkisini yadsıyamayız. Mutlu&Öngören Hukuk Bürosu ‘nda görüldüğü ışık gölge oyunları çalışma alanlarının üstünde kullanılan aydınlatmalarla sağlanmış.Mekanda kullanılan ışık-gölge oyunlarının etkisi kullanılan hoş güzel bir objeden çok daha fazladır. Nedenine gelince ,ışık gölge oyunları kendiliğinden oluşmuş doğal bir etkidir. Sanki ışıklandırmanın neden olduğu bir sonuç olduğu için çok daha etkileyicidir. Ayrıca ışıklandırmanın yapıldığı yerler aydınlık,diğer yerler ise loş olduğu için mekanda yaratılan konstraslıkla hoş hareketler oluşur. Sonuçta mekanlarınızda sağlayacağınız hareketin duvarda kullanılan resimlerin dışında, ışık gölge oyunları olduğunu söylemek istiyorum. Bu yazımızda örnek olarak aldığımız ikinci mekanda ise hafif vuruşlarla mekanda harekete tanık olacaksınız.Hafif vuruşlar demekle neyi kasettiğimize gelince,mobilyanın renklendirilmesi,duvarlara asılan resimler buna en güzel tanımlama. Gerçekte bu örnek ev 60-70’li yılların kendine özgü çizgilerine sahip olduğu için minimal çizgilerdeki diğer mekanlara göre daha hareketli. Yine de duvarlara asılan resimler ve mobilyaların renklendirilmesi ile mekan daha hareketlendirilmiş. Bu sayımızda hem bir ev,hem ofisten örnekler verdik. Asıl amacımız son yıllarda revançta olan hareketliliği en fazla nasıl mekanlara taşırız.Minimal çizgilerdeki hem ofis, hem de evlerde bu hareketliliği nasıl yaratırız. Bir başka deyişle bir taşla nasıl iki kuş vururuz,onu görmek istedik…

hafif vuruşları-1 hafif vuruşları-2 hafif vuruşları-3

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *