Posts

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE THONET KLASİĞİ… / From past to present, the Thonet classıc…

Sizlere bu yazımda tasarım tarihinin kültür mirası 190 yıllık Thonet’in kendine özgün başarı hikâyesini anlatmak istiyorum. Michael Thonet’in tasarım tarihinde devrim niteliği taşıyan thonet çalışmaları ahşap bükme ve modüler üretim icadıyla endüstriyel mobilya üretimi için önemli bir temel oluşturdu. Michael Thonet’in 1859 yılında tasarladığı ‘214’ isimli cafe sandalyesi modern mobilya tarihinde bugüne kadar seri üretimde kalmış en başarılı ürün olarak bilinir. 214 no’lu sandalye, tarihte işgücünün evrelere ayrılarak endüstrileştirildiği ilk mobilya örneğidir.

In this month’s article, I’d like to tell you the unique success story of the 190-year old Thonet, a true cultural heritage. Michael Thonet’s revolutionary work of bentwood and modular furniture production inventions became an important base of industrial furniture production. The “214” named coffee shop chair designed by Michel Thonet in 1859 is known as the most successful piece in modern furniture history, remaining in production until today. The 214 chair is the first piece of furniture in history which was industrialized by dividing labor into phases.

Untitled-4 copy

Untitled-7 copy

Kutulanması ve modüler olarak parçalara ayırarak istiflenebilmesi sayesinde, 36 adet sandalyenin bir metreküp hacime sığabildiği ilk örnek olarak tarihe geçer. Bu şekilde dünya çapında satışı ve sevkiyatı 1900 yılların başlarından bugüne global ticaretin ilk örnekleri arasına girmiştir. Bu modele daha sonra aynı teknik ile üretilen yeni modeller ekleniyor; 1860’ta da 1 no’lu sallanan sandalye, 18 ve 56 no’lu sandalyeler ve 1900’lerde eklenen, Le Corbusier in hayran olduğu 209 no’lu model. 1912 yılına gelindiğinde Thonet markası altında iki milyon farklı model üretiliyor ve dünya çapında satılıyordu.

By help of putting the furniture in boxes and storing in pieces in a modular way, it is the first example in history where 36 chairs fit in a space of 1m3. This way, its sales and transportation worldwide has continued from the beginning of the 1900s until today, becoming first among its examples. Other designs later join this chair with the same production technique; No.1 Rocking chair in 1860, chairs number 18 and 56 and the number 209 added in the 1900s which was the favorite of Le Corbusier. By 1912, more than 2 million different designs were produced and sold worldwide under the name Thonet.

Untitled-8 copy

Untitled-6 copy

Bu sandalyeler tarihe mal olmuş düşünür, yazar ve müzisyenlerin de hızla hayatına girmişti. Leo Tolstoy tüm evinde Thonet’in bu modellerini kullanıyordu. Johann Strauss’un bütün orkestrası bu sandalyelerde oturuyordu, Pablo Picasso evinde bu serinin sallanan modelinde vaktini geçiriyor, Charlie Chaplin film karelerinde bu modele yer veriyordu. Arkeolog Howard Carter da, Krallar Vadisindeki mezarında Tutankhamun un bedenini bu model üzerinde inceliyordu.

These chairs quickly got into the lives of many historical philosophers, writers and musicians. Leo Tolstoy used Thonet’s designs in his whole house. The entire orchestra of Johann Strauss sat on these chairs; Pablo Picasso would spend his time in his house on a bentwood rocking chair and Charlie Chaplin used this design in his movies. Archeologist Howard Carter examined the tomb of Tutankhamen in the Valley of the Kings on a bentwood chair.

Untitled-5 copy

Untitled-9 copy

 

Bugün, Michael Thonet’in doğrudan torunu olan Peter Thonet, aile şirketini, yönetim ve üretim tesislerinin bulunduğu Frankenberg/Eder’de yürütüyor. Ünlü ahşap bükümü mobilya ve Bauhaus döneminden çelik boru mobilya klasiklerine, aralarında Stefan Diez, Naoto Fukasawa, Norman Foster, James Irvine, Lepper Schmidt Sommerlade, Glen Oliver Löw’ün de bulunduğu tanınmış mimar ve tasarımcılarının modern tasarımları eşlik ediyor.

Today, Michael Thonet’s direct grandchild Peter Thonet continues their family company, management and production facilities in Frankenberg/Eder. Modern designs of famous architects and designers such as Stefan Diez, Naoto Fukasawa, Norman Foster, James Irvine, Lepper Schmidt Sommerlade and Glen Oliver Löw accompany the famous bentwood furniture and steel pipe furniture classics from the Bauhaus era. 

Untitled-2 copy

Untitled-3 copy

Thonet’in bu bağlamda küresel bir dağıtım ağı da bulunuyor. 1989 yılında Frankenberg’de açılan Thonet müzesi bugün hala tasarım dünyasının en çok ilgi gösterdiği müzelerden biri olarak sayılıyor. Günümüzde çağdaş tasarımda verdiği mücadeleden ötürü Türkiye’de Koleksiyon firmasını Bauhaus ekolüne yakın tuttuğu için Thonet’i Koleksiyon firmasıyla iş birliğine götürmüştür…

In this frame, Thonet also has a global distribution network. The Thonet museum opened in 1989 in Frankenberg is still considered to be one of the most important museums of the design world. Today, due to their efforts in modern design world, Koleksiyon in Turkey has collaborated with Thonet’s Collection company as they see them close to the Bauhause school.

Untitled-1 copy

302-303 (1) 302-303 (2)