ENJOY YOUR COFFEE AT VIRTUAL MUSEUM < SANAL MÜZE KAHVEHANELERİNDE KAHVE KEYFİ

SANAL MÜZE KAHVEHANELERİNDE KAHVE KEYFİ, Vazgeçilmez tadıyla gönüllere taht kurmuş kahvenin; genel olarak geçmişten günümüze gelişinin tasarımla ilişkisini merak edenler, yazımı kesinlikle içecekleri Türk kahvesi eşliğinde okumalı.“Topkapı Sarayı Müzesi”nde gerçekleştirilmesi planlanan çok geniş kapsamlı bir serginin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar 2013 yılı Kasım ayı içerisinde Topkapı Sarayı Müze Yönetimi’nin değerli katkı ve destekleri ile başlatıldı.

If you wonder the relation of the history and current state of coffee, which has conquered many hearts with its distinguished taste, in relation with design, you should read my article accompanied by a cup of Turkish coffee.
“The work on organizing a very extensive exhibition planned at the “Topkapi Palace Museum” has started in November 2013 with the valuable support and contribution of the Management of Topkapi Palace Museum.

2

Topkapı Sarayı Müzesi – Sergi Projesi Sanal Müzesi; Türk kahvesinin dünya tarihinden başlayarak, etnik ve coğrafî gelişimi, Osmanlı’ya girişi, Türk kahvesi kültürünün gastronomi ve geleneklerimiz içindeki yeri, pişirme teknikleri, servisi ve sunumu konularındaki tüm detayların, görsel kaynakların kullanıcılara sergileneceği, statik bir müze olmaktan çok, farklı etkinlikler, yarışmalar, sergi odaları, galeriler, kütüphane, arşiv ve cafe gibi bölümlerle içeriği sıklıkla yenilenecek, öğretici ve dinamik, kahve ile ilgili pek çok ilgili tarafı bir platformda toplayacak olan modern bir sanal müzenin oluşturulması projesidir.

The Topkapi Palace Museum- Exhibition Project Virtual Museum is the project of creating a modern virtual museum where all the details starting from world history, the ethnic and geographical development of Turkish coffee, its arrival to the Ottoman Empire, the place of Turkish coffee in gastronomy and our traditions, cooking, serving and presentation techniques will be exhibited to users of visual sources, which will be much more than a static museum and have sections such as activities, competitions, exhibition rooms, galleries, library, archive and café which will be frequently updated, educational and dynamic and which will collect many sides on coffee under one platform.

1
Sanal müzenin tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapılmıştır. Kahvenin renginden, biçiminden, dokusundan ilham alınarak Osmanlı kültüründen esinlenilerek minimal anlayışla tasarlanılarak yapılan Kahvehane Müzesi, tasarım olarak kahvenin sadece bir kahve olmadığının ayrıca şerbet bardaklarından, fincanlardan başlayarak müzelere kadar uzanabilecek yelpazenin kanıtıdır.

The design of the virtual museum belongs to Tabanlioglu Architecture. The coffeehouse museum which was designed with the minimalist approach inspired by the Ottoman Culture and the color, style, structure of coffee, is proof that coffee is not just coffee as design, but that its wide range can start from sorbet glasses and coffee cups and find its way into a museum.

3

17 Ocak 2012 tarihinde Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen “Kahvenin Yolculuğu” temalı gala gecesinin ikinci ayağı 2013 yılında Viyana Spanish Riding School adresinde gerçekleştirilerek yurt dışına açılımı hedeflenmektedir. Osmanlı’da kahve kültürü, kahveyle ilgili çeşitli efsaneler, fal sanatının yanı sıra dünden bugüne eğitici özellikte bir belgeselin oluşturulması Bilintur iş birliğiyle yürütülen projedir. Bu projenin 40 yıllık hatırı olan kahve keyfi kadar özel olacağına ve hatrı olacağına eminim.

The second step of the gala night that was held at Adile Sultan Mansion on January 17th 2012 themed the journey of coffee is aimed to be held at the Vienna Spanish Riding School in 2013 which would expand this internationally. Creating a documentary on the coffee culture in the Ottomans, legends on coffee, the art of fortunetelling as well as its historical development is a project carried out with Bilintur. I am sure that this project will as special as coffee which will be remembered for 40 years.

4

Topkapı Sarayı Müzesi – Sergi Projesi Sanal Müzesi’nin tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapılmıştır.
The design of the Topkapi Palace Museum – Exhibition Project Virtual Museum has been executed by Tabanlioglu Architecture.

170-171 (1) 170-171 (2)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *