LIVEN UP YOUR LOCALITIES WITH STATUES < MEKANLARINIZI HEYKELLERLE CANLANDIRIN

MEKANLARINIZI HEYKELLERLE CANLANDIRIN. Sanat dallarından biri olan heykel sanatı, gerek genel mimariyi gerek iç mekanları tamamlayan, bahçe ve parkları düzenlemek ve süslemek adına yapılan çalışmaları destekler.
20 yy.’da kullanılamaya başlayan ve mekan içinde üç boyutlu estetik biçimler yaratmayı amaçlayan
görsel sanat dalıdır.
The statue art is a visual art branch aiming to support creating three dimensional aesthetic shapes
within localities which is started to be used in 20th century. It completes general architecture as well as
interiors of localities, supports the works in arranging anddecorating garden and parks.

a

b

Çağdaş heykelcilerin  amaçlarına uygun her tür malzeme ve yöntem mevcuttur. Heykel sanatı eskiden beri mimarlıkla iç içedir. Heykeller çizim, resim ve kabartma gibi
sanatları içine alır, geçmişten günümüze yayılan bir yelpazede sanat yapıtları ve ortamları ile yakın
ilişki içindedir. Heykelde aranan özellikler arasında dayanıklılık ve kalıcı olması vardır. Bir toplumun
hayatını etkileyen ya da önemli olaylara imza atan kişilerin anısına yapılırlar. Bronz malzeme kalıpla
kolayca şekil verilen bir madde olduğundan heykel yapımında rahatlıkla kullanılır. Alçı ise kimi zaman
üç boyutlu süslemede kimi zaman boyanabilir duvar ve tavan süslemelerinde kullanımın dışında
heykel, biblo, mobilya yapımında da kullanılır. Ağaç işleme ve yontma yöntemiyle de heykeller
yapılabilir. Abanoz, ceviz, armut, gürgen gibi sert ağaçların kullanılmasıyla yapılan heykellerin yan
sıra ister alçı ister bronz ister ahşap kullansın mekanın tarzı göz önüne alınarak heykelmalzemesi belirlenir. Tabii sadece malzemesi değilyapılan heykelin geçmişten günümüze hangi zaman
diliminde olduğu da onun nerede kullanılacağına rehberlik eder. Size bu yazımda Antik Palace’ın
değerli arşivinden klasik – çağdaş heykellerin yanı sıra günümüz çağdaş heykeltraşlarından Şebnem
Keçeli’nin ve Nurdan Uzel’in heykellerinden seçimler yaptım. Seçtiğim heykellerin en önemli özellikleri,
kadın ve erkek figürlerini çok hoş ifade etmeleri ve kadın ile erkeğin bir arada kullanış biçiminin verdiğibütünlük mesajinın oldukça etkileyici olması.

All types of material and method is available for contemporary sculptors’ projects.
The art of statue making has always been entwined with architecture. Statues encompass arts like drawing, painting
and relief. It is in close relationship with art works and environments that spread out in a fan from the past to our
day. Amongst the features looked for in statues is their durability and lasting. They are made in memory of people
who have effected the lives of society or have taken part in important events. Since bronze material can easily be
shaped in moulds it is comfortably used in statue making. Plaster is also used in making statues, statuettes, furniture
aside from sometimes being used in three dimensional decoration, sometimes in decorations of paintable walls
and ceilings. Statues can also be made by wood engraving and by chipping methods. Alongside statues made from strong trees like ebony, walnut, pear, hornbeech or made of plaster, bronze, wood; the statue material is determined by considering the style of the locality. Not only the
material of the statues made but also in which time zone they are from the past to our day guides us as to where
they are to be used. In this article I selected classical – contemporary statues from the precious archives of Antic
Palace as well as from statues of our day’s contemporary sculptures, Şebnem Keçeli and Nurdan Uzel. The most
important characteristics of the statues I selected are that they express the woman and man figures very well as well
as the fact that they give a message of wholesomeness by the use of woman and man together. 

c

f

d

Bu arada müzik sevgim, Antik Dekor arşivinden seçtiğim Fernandez Armandan keman heykelini de
yazımda kullanmam adına oldukça etkileyici oldu. Mekanlarımı tasarlarken vazgeçemediğim görsel
sanat dallarından olan heykeller ve resimler, umarım sizin de vazgeçilmeziniz olur. Biz mimarlara verdikleri
ilham için tüm sanatçılara ve sanatçıları destekleyen kuruluşlara teşekkür ederim.

Besides, my love for music had a great effect in using the violin statue
of Fernandez Armandan from Antik Decor’s archive in my article. Statues are the indispensable items I use in
visual art fields when designing localities, I believe they will be your indispensables. I thank all the artists and the
organizations that support the artists for the inspiration they give us, to the architects.

ekim (1) ekim (2)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *