KÜRESEL ISINMAYA KARŞI MiMARiDE MiSYON ÜSTLENEN GRUP GRAFT VE BRAD PİTT İLE ZEN ORTAKLIĞI…

Bugünkü yazım beni şu günlerde çok heyecanlandıran bir ortaklıkla ilgili… Bu ortaklık konusuna girmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir hikayem var.. Bu önemli hikayenin ne olduğunu merak edenlere öze­tle “Mimariye duyduğum AŞK” diyebilirim.
Türkiye’de ve yurt dışında birçok projeye imza attım. Gerek Rusya’da banka projesi gerek Suudi Arabistan’da cami projesi yaptım. Bu pro­jeler arasında birçok mağaza, ev, otel ve ofis projeleri de vardı. Kişi­sel çalışmalarımın yanı sıra Nurol Uzel ve Emlak Bankası ile de bir­çok çalışmam oldu. Kendimi bir mimar olarak ifade etmem gerekse; “mimari projelerimi, yaşamlarımızdaki enerjiyi düşünerek tasarla­yan bir mimar” olarak ifade edebilirim; 1 ching, Feng Shui vs. Beni en çok heyecanlandıran 1996 yılında Los Angeles’ta sanatla mimariyi harmanlayan Frederick Fisher ile yapmış olduğum işbirliği antlaşması. Onunla bazı projelerde birlikte çalışmak bile beni heyecanlandırmaya yetmişti de artmıştı bile. Beni en çok heyecanlandı­ran sanatla mimariyi bir arada götüren bir mimar olmasıydı. İkinci nedeni ise hayranı olduğum komedi yıldızlarından Bette Midler’in evini yapmış olmasıydı. O benim için ayrıca mütevazılığı ile özel bir insandı. Halen beraber çalışmalar için görüştüğüm bu kişi takdir edersiniz ki benim yaşamımda çok özel bir yere sahip. Yapmış olduğu çalışmalar, sanatla bağlantısı adına ‘tablo gibi’ çalışmalardı. Çün­kü kendisi mimarliğının yanı sıra resim eğitimi de almıştı.

ss
Başlıksız-saa

Benim mimariye olan aşkım sadece Fredrick Fisher ile sınırlı kal­madı. Bu ortak girişimler beni başka özel mimarlarla bağlantıya yön­lendirdi. Hepsi beni ayrı ayrı etkiledi. Bu mimarlar sırasıyla; Alman­ya’dan güneş ışığıyla mimari çalışmalar yapan Collignon şirketinden Oliver Collignon, şu anda okullarda dersleri okutulan Trump Otel’in mimari ve Philip Johnson’dan Alain Ritchie ve ispanya’dan Lord Rotshield’in mimarı olan AB’den ödül alan Javier Barba (Doğaya olan saygısı beni çok etkiledi.) En son ise Malezya’daki ikiz kulelerin mimarı olan Cesar Pelli…. Bu mimarlarla birlikte VIP katkısıyla ile birlikte 2004 yılında gerçek­leştirdiğim Archisection kongresi de beni heyecanlandıran olaylardan biridir. Bu yazıyla VIP grubuna bana vermiş olduğu destek için tekrar teşekkür etmek isterim. Bu gruplarla yapmış olduğum işbirli­ği antlaşmam ancak yeni yeni gerçekleşmeye başladı. Önümüzdeki günlerde çok güzel projelerde bizleri görmeniz an meselesi. Şu gün­lerde beni heyecanlandıran işbirliği yapmış olduğum yeni antlaşma­ya gelelim. Daha çok yeni, ancak doğru insanların doğru yerde doğ­ru zamanda kesişmelerine en güzel örnek.. Bu söz GRAFT grubunun ortaklarına ait. Kim için söylenmiş? Tabii ki son yıllarda içindeki ta­sarımı keşfeden mimarinin duayenlerinden Frank Gehry’den mima­ri itim alan ünlü aktör BRAD PITI için. lstanbul’da mimari bu kadar fakirken mimari çalışmalar için antlaş­ma yaptığım bu grubun Türkiye’de projeler yapmak için bir araya gel­mesi bir tesadüf mü yoksa yüklendiği bir misyon olabilir mi? Özellik­le son yıllarda küresel ısınmayla mimarinin ve doğanın bu kadar önemli olduğu zaman dilimindeGraft Grubu ve Brad Pitt’in Palm Spring’deki doğayı yansıtan W Hotel bu çalışmalara en iyi örnek... 

aaa

Temennim önümüzdeki yıllarda inşaat şirketleri ile yaptığımız görüş­meler sonucu yapacağımız mimari çalışmalarla küresel ısınmaya bulacağımız çözümler ve dünya güzeli istanbul’un mimarideki yan­lışlarına çözüm bulup dünyanın en güzel şehri olduğunu bir daha dünyaya göstermek. 

s1 s2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *