Doğadan olumlu enerjiyi yaşamınıza yansıtın… / Reflect posıtıve energy from nature onto your lıfe…

Başarının nedenlerinden en önemlisi olan sahip olduğumuz doğadan yansıyan enerjilerin üzerine uzun zamandır araştırma yapıyorum. Bu araştırmadan vardığım sonuca göre, sadece başarının değil; mutluluğun
anahtarı da elimizde.

For a long time, I have been researching on the energies that are reflected by nature
and are among the greatest reasons of our success. According to the results of this
research, we hold not only the key to success but also to happiness in our hands.

Untitled-7 copy

2 copy

Bazı insanlar başarılı hatta yaşamlarında ve ilişkilerinde mutlu, bazıları ise değil. Konsepte bağlı olarak tasarladığım doğa enerjisini yansıtan projemden bazı görselleri sizlerle paylaşmak istiyorum.Detayları zaman içinde internet sitemden de takip edebilirsiniz.

Some people are successful, some people are happy in their lives and relationships and some are not. Why?
I would like to share some visuals with you from my project which I designed to reflect natural
energy within the concept. You can follow the details later from my website.

1 copy

-3 copy

Yaşamımızda zorlukların üstesinden gelebilmemiz; mutlu, başarılı ve sağlıklı olabilmemiz için yaşadığımız mekanların arsa konumlarının yanı sıra içinin hangi elementlerle tasarlandığı, hatta beraber olduğumuz kişilerin, giydiğimiz kıyafetlerin dahi elementlerle uyum içinde olması gereklidir. Bazı ilişkiler bizi tüketir; bazıları ise bize şans, başarı, mutluluk getirir. Başarı ve mutluluk için gerekli enerjimizi yükseltmemiz adına yaşamımızda her şey önemlidir.

For us to be able to overcome difficulties in our lives, to be happy, successful, healthy, the location of our houses are very important, as are the elements which they are designed and even
the persons we are together and the clothes we wear should be in harmony. Even if we are in a relationship, some relationships exhaust us and some of them bring us luck, success, happiness. In order to increase our energy levels for success and happiness, everything in our lives is important.

Untitled-6 copy

Untitled-5 copy

Giydiğimiz kıyafetten tutun da taktığımız mücevherlere, yaşadığımız mekanlardan, işlere, hobilere kadar bir yelpaze içerir. Mesela bazılarımız sahip oldukları ateş elementiyle doğuştan ünlü olmak için doğmuşlardır. Ünlü olmak için kameralara ihtiyacı yoktur. Bazılarının ise sahip oldukları elementlerden ötürü, zengin olmak için güce, paraya; aşk için çabaya; sağlık için doktora ya da mutlu olmak için bunlar
şart değildir!

This consists of a wide range from the clothes we wear, to our jewelry, the location
we live, our jobs, hobbies. For instance, some of us are destined to be famous due to the fire element they were born with. They don’t need a camera to be famous. Due to the elements they have, some people don’t need power and money to be rich; they don’t have to fight for love, a doctor for health or all these to be happy!

Untitled-8 copy    Untitled-10 copy   Untitled-11 copy

 

Gerçekte yaşamımızda insan, evren, mekan enerjisi arasındaki ilişkinin zen felsefesinde uyum veya zıtlık yin yang içinde olması yaşamımızın aynasıdır. Önemli olan sağlanan üretken bütünlüktür. Bu uyumu bazılarımız içgüdüsel yapıp enerjilerindeki yükselişi yaşamlarına taşırlar.

In fact, in zen philosophy, the harmony of the relationship between human, universe, local energy or the contradiction in yin yang is the reflection of our lives. The productive whole
is important. Some of us create this harmony instinctively and reflect the increase of their energies into their lives.

Untitled-9 copy

4 copy

 

Bazılarımız da ancak dünya da son yıllarda farkına varılıp uygulanan I Ching, Zen ile Feng Shui Doğa’dan enerjiyi uygulayarak yaşamlarını top noktaya getirebilirler, her alanda mutluluğu ve başarıyı yakalarlar. Bu düşüncelerle görüntüde yarı klasik tasarlanan projemde yaşayan kişinin yaşamı bir sene sonra nasıl değişime uğramış raporlanacaktır.

And some of us apply energies through methods such as I Ching, Zen and Feng Shui Nature, which have been discovered and become popular in the last year, turn their lives into top level, reach happiness and success at every area. I will report how the life of the person who lives in my semi classical project which was designed thinking and considering this will change.

196-197 (1) 196-197 (2)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *