SUFIZIM IS A RISING TREND IN INTERNATIONAL ARCHITECTURE

ULUSLARARASI MİMARİDE YÜKSELEN TREND SUFİSM, PJAR Alan Ritchie Philip Johnson grubunun Kaliforniya Walnut Creek’de başlattığı sufizmin modern çizgilerle ifade edildiği proje, Mevleviliğin amacı olan tüm kainatı kucaklıyor. Bu grup, benim de Sedeko Mimarlık olarak iş birliği anlaşması yaptığım firmalardan biri. Kaliforniya’da tasarlanan bu projenin klasik anlayıştaki mevlevihanelerden tek farkı, modern ve minimal anlayışta tasarlanmış olmasıdır. Ancak dairesel formlar ve içindeki fonksiyonel şemasının ana teması özellikle korunmuştur.

The project in progress in California Walnut Creek of PJAR Alan Ritchie Philip Johnson Group which expresses Sufism in modern lines, hugs the entire universe just like the aim in Mawlawīyah. This group is one of the companies that I have made a collaboration agreement with as Sedeko Architecture. The only difference of this project designed in California from a classical Mawlawī House is that it is designed in a modern and minimal perspective. However, the circular forms and the functional plan of the inside are especially kept.

b

a
Mevlevihane Mimarisi’nde yapıların içerdiği mekânların bazıları birden çok fonksiyona cevap verir. Tasarımın çekirdeği semahanelerdir. Örneğin Galata Mevlevihanesi, sekizgen planlıdır. Mekânın ortasında sema alanı bulunur. Çevresinde dikmelerle ayrılmış seyirci alanları yer alır. Mekânı örten ahşap kubbe, sekizgen prizma biçiminde basık ve pencereli bir kasnağın üzerinde yükselir. Sekizgenin yanı sıra daire planlı olan semahaneler de mevcuttur. Bu formlarda Mevlevi ayininin en belirgin özelliği, sema denen dönme hareketini simgeler.

In the Mawlawi architecture, some of the spaces in the buildings have more than one function. The Semahane, the dance hall, is the core of the design. For instance, the Galata Mawlawi House has an octagonal plan. In the center of the plan lies the Semahane. It is surrounded with pillars to separate the visitors’ area. The wooden dome covering the structure rises on an octagonal prism frame that is dropped and has windows. There are also circular Semahanes aside from octagonal ones. These forms symbolize the most distinctive feature of the Mawlawi ritual, the twirling motion called Sema.

174

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *